8 kroków do stworzenia skutecznego biznesplanu.

Krok 1. Napisz streszczenie.

Ten krok jest kluczowy! Wstęp do biznesplanu musi sprawić, że czytelnicy będą chcieli wyjść poza ten wstęp. Wyczuwalne i chwytliwe powinno wystarczyć, aby przekonać czytelników (i być może przyszłych inwestorów) o zainteresowaniu, wykonalności i opłacalności Twojego projektu biznesowego.
Ten pierwszy rozdział biznesplanu, często nazywany "streszczeniem", musi przykuć uwagę czytelnika i sprawić, że będzie chciał dowiedzieć się więcej o Twoim projekcie.
1. Zacznij od podsumowania elementów, które będziesz prezentował.
2. Przedstaw swoją firmę w sposób zwięzły i konkretny.
3. Na maksymalnie 3 stronach należy zamieścić najważniejsze informacje, począwszy od informacji administracyjnych, poprzez sytuację rynkową, aż po proponowaną ofertę handlową.
W praktyce czytelnik poszukuje odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące działalności i planów firmy.
1. Jaki to jest produkt/usługa?
2. W jaką branżę chce wejść firma?
3. Kim są interesariusze?
4. Jaka jest wizja biznesowa projektu?
5. Jaki jest potencjał wzrostu rynku?
6. Jakie są niezbędne zasoby (zasoby ludzkie, logistyka, magazyny, rozwiązania informatyczne, zakup sprzętu, pomieszczenia do prowadzenia działalności, zapasy itp.)
7. Jakie są potrzeby finansowe?
8. Jakie są związane z tym zagrożenia?
9. Jak długo potrwa osiągnięcie progu rentowności?
Wskazówka: ta część powinna pojawić się na początku biznesplanu, ale o wiele łatwiej będzie ją napisać po zakończeniu prac nad myśleniem strategicznym i projekcją budżetu.

Krok 2. Dodaj prezentację swojej firmy i swoich zespołów.

Ten drugi rozdział to portret firmy, który powinien pozwolić czytelnikowi zrozumieć główne etapy historii Twojego projektu. W kilkustronicowym biznesplanie powinieneś wyjaśnić swój pomysł na biznes, jego genezę i perspektywy rozwoju. Jest to również okazja do wyjaśnienia struktury firmy, pochodzenia jej menedżerów i pracowników, ich legitymacji w sektorze oraz ich wkładu w projekt:
a. wiek projektu/przedsiębiorstwa i etapy rozwoju;
b. struktura prawna: upewnij się, że wyjaśnisz swój wybór tak, aby czytelnik zrozumiał jego adekwatność do charakterystyki twojego projektu, jaka forma prawna będzie najodpowiedniejsza dla danego przypadku.
c.udziały w kapitale: podział i szczegółowe dane dotyczące udziałowców – czy są to osoby prawne czy fizyczne;
d. wybór lokalizacji dla Twojej firmy;
e. wyszczególnij profile zespołu zarządzającego, podkreślając know-how i umiejętności osób zaangażowanych w Twój projekt – pamiętaj również, aby wyjaśnić, w jaki sposób chcesz ustrukturyzować i zorganizować ten zespół, aby był on sprawny.
Celem tego rozdziału jest upewnienie inwestorów co do kompetencji pracowników, spójności i komplementarności zespołów, a tym samym wykonalności Twojego pomysłu.

Krok 3. Zaprezentuj swoje produkty i usługi.

Po przedstawieniu swojej firmy, nadszedł czas, aby zanurzyć się w prezentacji swoich produktów i usług.
Powinieneś przedstawić swoją ofertę produktów i usług, różne etapy projektowania i ewentualnie prototypy. Pamiętaj, aby wyjaśnić, w jaki sposób Twój produkt spełnia potrzeby Twoich klientów i czym różni się od konkurencji. Chodzi tu o wyartykułowanie problemu, z jakim borykają się Twoi klienci, jak również rozwiązania, jakie oferuje Twoja firma.
Własność intelektualna. Jest szczególnie istotna dla przedsiębiorstw opartych na technologii lub nauce. Jeśli posiadasz specyficzny dla firmy atut, który jest kluczowy dla Twojego sukcesu, powinieneś przedstawić go w sekcji poświęconej rozwojowi produktu. Wskaż, czy posiadasz jakieś patenty lub znaki towarowe lub czy jesteś w trakcie ich zgłaszania.

Krok 4. Zaprezentuj swój plan marketingowy.

Twój projekt jest innowacyjny, ale musi zaspokajać rzeczywistą potrzebę rynku! Ten rozdział pozwala Ci wykazać trafność Twojego pomysłu i wyjaśnić, w jaki sposób odpowiada on na rzeczywiste zapotrzebowanie konsumentów. Aby odnieść sukces w swoim biznesplanie, musisz zacząć od statystycznych elementów badania rynku lub obserwacji w terenie. Dokument ten musi zawierać konkretne odpowiedzi na pytania inwestorów dotyczące następujących kwestii.
1. Twoi klienci.
Czy jesteś B2B czy B2C? Kim są Twoi klienci docelowi? Jak zamierzasz do nich dotrzeć? Jaki jest ich budżet na tego typu produkty, które chcesz oferować?
2. Twoja konkurencja.
Kim są Twoi bezpośredni/pośredni konkurenci? Jak zamierzasz się wyróżnić? Jakie są Twoje mocne i słabe strony w porównaniu z obecną i potencjalną konkurencją?
3. Twoja nisza/branża.
Daj czytelnikowi przegląd swojej branży. Opisz jego wielkość, przeszły wzrost, przyszły wzrost przewidywany przez liderów branży oraz inne ważne trendy i cechy.
4. Bariery.
Pamiętaj, aby uwzględnić wszelkie bariery wejścia na rynek, które możesz napotkać. Mogą to być regulacje prawne, zmiany w technologii, wysokie nakłady inwestycyjne lub brak wykwalifikowanego personelu w danej dziedzinie.

Krok 5. Zorganizuj swoją ofertę biznesową.

Ta sekcja pozwala wyjaśnić, w jaki sposób planujesz zaspokoić popyt poprzez szczegółowe przedstawienie oferty biznesowej, którą chcesz wprowadzić. W tej ważnej części biznesplanu można zadać sobie następujące pytania.
Jakie produkty/usługi chcesz oferować?
Po jakiej cenie zamierzacie je oferować?
Jak myślisz, jakie ilości możesz wyprodukować/sprzedać?
Jak myślisz, jaką marżę możesz osiągnąć?
Jaką strategię marketingową opracujesz?
Poprzez jaki kanał dystrybucji, Twoim zdaniem, możesz się rozwijać?
Jak zamierzasz komunikować się o swoich ofertach?
Jak zorganizujesz swoją produkcję? Twoje dostawy? Twoje zapasy?
Kiedy już przemyślisz te pytania, będziesz miał wszystkie karty w ręku, aby zaprojektować swój model biznesowy.

Krok 6. Określ swój schemat organizacyjny.

Ta część zawiera hierarchiczny schemat organizacyjny firmy, który pokazuje, w jaki sposób firma jest zorganizowana. Będzie to również dowód na to, że wiesz, kto zarządza każdym aspektem Twojego biznesu.
1. Struktura własnościowa.
Wspomniałeś już o tym w swoim przeglądzie działalności, ale możesz nieco bardziej zagłębić się w strukturę własnościową swojej firmy. Wyjaśnij, kto jest właścicielem czego i w jakiej proporcji.
2. Struktura hierarchiczna.
Przedstaw schemat organizacyjny swojej struktury, określając umiejętności, doświadczenie, role każdego z członków zespołu zarządzającego oraz ich poziomy odpowiedzialności. Określ również, czy Twoja struktura posiada kierownictwo średniego szczebla. Wreszcie, nie zapomnij przedstawić doradców wokół ciebie, aby uwiarygodnić swoją aplikację.
3. Potrzeby kadrowe:.
Jeśli w tej chwili nie masz wystarczającej liczby pracowników w swoim zespole, prawdopodobnie będziesz musiał go wzmocnić w przyszłości. Zrób listę kluczowych pracowników, których będziesz musiał zatrudnić, aby osiągnąć swoje cele.

Krok 7. Zintegruj swoje finanse.

Zazwyczaj uważana za ostatni rozdział biznesplanu, ta część zawiera wszystkie dane liczbowe dotyczące Twojego projektu. Plan finansowy powinien dać Twoim rozmówcom dokładny obraz sytuacji ekonomicznej Twojego projektu.
W rozdziale tym należy przedstawić różne projekcje finansowe w formie wykresów i tabel, opatrzonych każdorazowo objaśnieniami: prognoza budżetu, prognoza przepływów pieniężnych, szacowana marża sprzedaży, szacowany próg rentowności projektu. Twoja prognoza budżetowa powinna zawierać wszystkie nakłady (prognozy obrotów) i wyniki (inwestycje, zakupy, koszty ogólne) na nadchodzący rok. W ramach biznesplanu przewidywany budżet będzie zazwyczaj dotyczył najbliższych 5 lat.
1. Twoja prognoza przepływu środków pieniężnych.
Jest to niezbędny element. Musi on być przedstawiony w formie tabeli i wskazywać co miesiąc wielkość środków pieniężnych potrzebnych do wypełnienia luki pomiędzy wypływem a napływem środków pieniężnych.
2. Marża sprzedaży.
Zwana również marżą brutto, stanowi różnicę pomiędzy obrotem a zakupami konsumenckimi.
3. Inne wskaźniki i proporcje finansowe w biznesplanie.
Inne wskaźniki i proporcje finansowe mogą pomóc Ci w zaplanowaniu działalności, sprawić, że Twój model biznesowy będzie zrozumiały dla Twoich rozmówców i przekonać ich o zasadności Twojego projektu. W szczególności można rozważyć przedstawienie: progu rentowności, marży operacyjnej, zapotrzebowania na kapitał obrotowy, nadwyżki operacyjnej brutto, czy zdolności do samofinansowania.

Krok 8. Zakończ z harmonogramem.

Załącznik jest zazwyczaj ostatnią sekcją, która pojawia się w biznesplanie. Chociaż nie jest to obowiązkowe, dobrze skonstruowany załącznik może pomóc przekonać czytelnika, że masz doskonały pomysł na biznes i że dojrzałeś do swojego projektu.
Załącznik do biznesplanu może zawierać wszelkie dodatkowe dokumenty, które chcesz wykorzystać, aby przekazać czytelnikowi więcej szczegółów na temat Twojego produktu, planu marketingowego, usług itp.
Jest to również dobre miejsce na dodanie dodatkowych tabel lub wykresów, których nie chciałeś umieszczać w treści planu, a które Twoim zdaniem mogą pomóc czytelnikowi lepiej zrozumieć Twój projekt biznesowy.

Błędy, których należy unikać w biznesplanie.

Aby pomóc Ci w stworzeniu udanego biznesplanu, poniżej znajdziesz listę najczęstszych błędów, których należy unikać.
1. Stawianie nierealistycznych celów.
2. Zaniedbywanie badań rynkowych.
3. Poleganie na nadmiernie optymistycznych prognozach i przypadkowych założeniach.
4. Zapominanie o uwzględnieniu wydatków.
5. Niedoszacowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy.
6. Niedoszacowanie zasobów potrzebnych do osiągnięcia celu.
7. Niewystarczająco dokładna identyfikacja kanałów dystrybucji.
8. Brak spójności.
9. Brak przeglądu biznesplanu.
10. Brak aktualizacji biznesplanu.

Wady prowadzenia działalności gospodarczej

Zdobądź zaufanie inwestorów dzięki swojemu biznesplanowi. Nie masz drugiej szansy na zrobienie dobrego pierwszego wrażenia. Skorzystaj z pomocy ekspertów, którzy pomogą Ci przygotować solidny biznesplan i poprowadzą Cię w prezentowaniu swoich argumentów.